Výzva k převzetí písemnosti (§ 56b ex.ř.)

Adresát: L. S. (2001)
Vyvěšeno: 20. 5. 2024
Písemnosti bylo možné vyzvednout do: 30. 5. 2024
Dokument bude svěšen: 19. 7. 2024