Úřední deska

Vygenerováno: 25. 9. 2022 03:17:42, celkem dokumentů: 29 841, zobrazena 1 strana z 1 493.
Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Pavel Preus
Vyvěšeno: 24. 9. 2022
Adresát: G. V. (1965)
K vyzvednutí do: 4. 10. 2022
Bude svěšeno: 23. 11. 2022
Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Pavel Preus
Vyvěšeno: 24. 9. 2022
Adresát: V. B. (1976)
K vyzvednutí do: 4. 10. 2022
Bude svěšeno: 23. 11. 2022
Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Pavel Preus
Vyvěšeno: 24. 9. 2022
Adresát: V. Š. N. (1969)
K vyzvednutí do: 4. 10. 2022
Bude svěšeno: 23. 11. 2022
Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Pavel Preus
Vyvěšeno: 24. 9. 2022
Adresát: V. S. (1969)
K vyzvednutí do: 4. 10. 2022
Bude svěšeno: 23. 11. 2022
Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Pavel Preus
Vyvěšeno: 24. 9. 2022
Adresát: M. R. (1980)
K vyzvednutí do: 4. 10. 2022
Bude svěšeno: 23. 11. 2022
Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Pavel Preus
Vyvěšeno: 24. 9. 2022
Adresát: M. G. (1967)
K vyzvednutí do: 4. 10. 2022
Bude svěšeno: 23. 11. 2022
Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Pavel Preus
Vyvěšeno: 24. 9. 2022
Adresát: M. Ž. (1991)
K vyzvednutí do: 4. 10. 2022
Bude svěšeno: 23. 11. 2022
Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Pavel Preus
Vyvěšeno: 24. 9. 2022
Adresát: P. S. (1969)
K vyzvednutí do: 4. 10. 2022
Bude svěšeno: 23. 11. 2022
Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Pavel Preus
Vyvěšeno: 24. 9. 2022
Adresát: R. H. (1962)
K vyzvednutí do: 4. 10. 2022
Bude svěšeno: 23. 11. 2022
Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Pavel Preus
Vyvěšeno: 24. 9. 2022
Adresát: M. M. (1970)
K vyzvednutí do: 4. 10. 2022
Bude svěšeno: 23. 11. 2022
Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Pavel Preus
Vyvěšeno: 24. 9. 2022
Adresát: M. B. (1970)
K vyzvednutí do: 4. 10. 2022
Bude svěšeno: 23. 11. 2022
Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Pavel Preus
Vyvěšeno: 24. 9. 2022
Adresát: D. Č. (1992)
K vyzvednutí do: 4. 10. 2022
Bude svěšeno: 23. 11. 2022
Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Pavel Preus
Vyvěšeno: 24. 9. 2022
Adresát: M. Š. (1962)
K vyzvednutí do: 4. 10. 2022
Bude svěšeno: 23. 11. 2022
Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Pavel Preus
Vyvěšeno: 24. 9. 2022
Adresát: J. H. (1966)
K vyzvednutí do: 4. 10. 2022
Bude svěšeno: 23. 11. 2022
Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Pavel Preus
Vyvěšeno: 24. 9. 2022
Adresát: F. B. (1987)
K vyzvednutí do: 4. 10. 2022
Bude svěšeno: 23. 11. 2022
Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Pavel Preus
Vyvěšeno: 24. 9. 2022
Adresát: R. K. (1979)
K vyzvednutí do: 4. 10. 2022
Bude svěšeno: 23. 11. 2022
Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Pavel Preus
Vyvěšeno: 24. 9. 2022
Adresát: T. J. (1978)
K vyzvednutí do: 4. 10. 2022
Bude svěšeno: 23. 11. 2022
Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Pavel Preus
Vyvěšeno: 24. 9. 2022
Adresát: P. K. (1975)
K vyzvednutí do: 4. 10. 2022
Bude svěšeno: 23. 11. 2022
Exekutorský úřad Brno-venkov, soudní exekutor JUDr. Petr Kocián
Vyvěšeno: 24. 9. 2022
Adresát: P. H. (1954)
K vyzvednutí do: 4. 10. 2022
Bude svěšeno: 23. 11. 2022
Exekutorský úřad Praha 8, soudní exekutor Mgr. Pavel Preus
Vyvěšeno: 24. 9. 2022
Adresát: R. S. (1979)
K vyzvednutí do: 4. 10. 2022
Bude svěšeno: 23. 11. 2022