Výzva k převzetí písemnosti doručované na adresu ohlašovny

Adresát: J. V. (1998)
Vyvěšeno: 12. 4. 2024
Písemnosti bylo možné vyzvednout do: 22. 4. 2024
Dokument bude svěšen: 11. 6. 2024