Výzva k převzetí písemnosti (§ 56b ex.ř.)

Adresát: V. L. (1988)
Vyvěšeno: 10. 4. 2024
Písemnosti bylo možné vyzvednout do: 22. 4. 2024
Dokument bude svěšen: 10. 6. 2024