Výzva k převzetí písemnosti (§ 56b ex.ř.)

Adresát: B. R. (1970)
Vyvěšeno: 5. 5. 2024
Písemnosti bylo možné vyzvednout do: 15. 5. 2024
Dokument bude svěšen: 4. 7. 2024