Sdělení soudního exekutora

Exekutorský úřad Praha 1, soudní exekutor Mgr. Hynek Sekyrka
Adresát: J. Č. (1983)
Vyvěšeno: 21. 5. 2024
Dokument bude svěšen: 20. 6. 2024