Výzva soudního exekutora

Exekutorský úřad České Budějovice, soudní exekutor JUDr. Milan Bronec
Adresát: M. V. (1966)
Vyvěšeno: 20. 5. 2024
Písemnosti bylo možné vyzvednout do: 30. 5. 2024
Dokument bude svěšen: 19. 6. 2024