Výzva k převzetí písemnosti (§ 56b ex.ř.)

Adresát: A. Š. (2001)
Vyvěšeno: 25. 11. 2022
Písemnosti lze vyzvednout do: 5. 12. 2022
Dokument bude svěšen: 24. 1. 2023