Sdělení soudního exekutora

Exekutorský úřad Šumperk, soudní exekutor JUDr. Pavla Nevěřilová
Adresát: A. S. (1959)
Vyvěšeno: 21. 2. 2024
Dokument byl svěšen: 23. 3. 2024 00:25:28