Sdělení soudního exekutora

Adresát: P. L. (1968)
Vyvěšeno: 16. 11. 2023
Dokument bude svěšen: 18. 12. 2023