Sdělení soudního exekutora

Adresát: P. D. (1968)
Vyvěšeno: 9. 11. 2023
Dokument bude svěšen: 11. 12. 2023