Sdělení soudního exekutora

Adresát: P. Č. (1969)
Vyvěšeno: 8. 11. 2023
Dokument bude svěšen: 8. 12. 2023